CONTROL_BAN_TIME) { // this user has complete his punishment unlink(CONTROL_LOCK_FILE); } else { // too many requests echo "

DENIED

"; echo "Please try later."; touch(CONTROL_LOCK_FILE); die; } } function antiflood_countaccess() { // counting requests and last access time $control = Array(); if (file_exists(CONTROL_DB)) { $fh = fopen(CONTROL_DB, "r"); $control = array_merge($control, unserialize(fread($fh, filesize(CONTROL_DB)))); fclose($fh); } if (isset($control[USER_IP])) { if (time()-$control[USER_IP]["t"] < CONTROL_REQ_TIMEOUT) { $control[USER_IP]["c"]++; } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } $control[USER_IP]["t"] = time(); if ($control[USER_IP]["c"] >= CONTROL_MAX_REQUESTS) { // this user did too many requests within a very short period of time $fh = fopen(CONTROL_LOCK_FILE, "w"); fwrite($fh, USER_IP); fclose($fh); } // writing updated control table $fh = fopen(CONTROL_DB, "w"); fwrite($fh, serialize($control)); fclose($fh); } ?> Đầu chổi quét mạng nhện

Đầu chổi quét mạng nhện

61 lượt xem

35,000 đ lehaos_kichhoatchietkhau 0 đ

  Số lượng:

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  • Xuất xứ: việt nam.
  • Sử dụng quét mạng nhện.
  • Chất liệu/Thành phần: Nhựa, cước nhựa dẻo dai.
  • Màu sắc: Đỏ, Đỏ-Xanh lá.
  • Trọng lượng: 180g
  • Kích thước đóng gói: 10x10x20
  • Bông quét trân do Phương loan cung cấp là sản phẩm đạt chuẩn chất lượng mang lại trải nghiệm tốt cho mọi doanh nghiệp.

  Dành cho bạn