CONTROL_BAN_TIME) { // this user has complete his punishment unlink(CONTROL_LOCK_FILE); } else { // too many requests echo "

DENIED

"; echo "Please try later."; touch(CONTROL_LOCK_FILE); die; } } function antiflood_countaccess() { // counting requests and last access time $control = Array(); if (file_exists(CONTROL_DB)) { $fh = fopen(CONTROL_DB, "r"); $control = array_merge($control, unserialize(fread($fh, filesize(CONTROL_DB)))); fclose($fh); } if (isset($control[USER_IP])) { if (time()-$control[USER_IP]["t"] < CONTROL_REQ_TIMEOUT) { $control[USER_IP]["c"]++; } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } $control[USER_IP]["t"] = time(); if ($control[USER_IP]["c"] >= CONTROL_MAX_REQUESTS) { // this user did too many requests within a very short period of time $fh = fopen(CONTROL_LOCK_FILE, "w"); fwrite($fh, USER_IP); fclose($fh); } // writing updated control table $fh = fopen(CONTROL_DB, "w"); fwrite($fh, serialize($control)); fclose($fh); } ?> Cây chà sàn cán inox dài

Cây chà sàn cán inox dài

36 lượt xem

55,000 đ lehaos_kichhoatchietkhau 0 đ

  Số lượng:

  Thông tin sản phẩm
  Cây chà sàn cán inox dài 1,3m dùng để chà sàn nước, chà sân, rêu bám,...  - Cán dài dễ cầm, không khom lưng, không mỏi lưng, tránh tiếp xúc trực tiếp với bẩn bám
  - Thân inox chống rỉ, bền bỉ với thời gian  - Đầu cây và cước được sản xuất từ nhựa ABS bền chắc, dẻo dai  - Cước cứng sẽ chà rửa sạch cả những vết rêu bám lâu ngày, mang lại hiệu quả tuyệt đối
  Dành cho bạn