CONTROL_BAN_TIME) { // this user has complete his punishment unlink(CONTROL_LOCK_FILE); } else { // too many requests echo "

DENIED

"; echo "Please try later."; touch(CONTROL_LOCK_FILE); die; } } function antiflood_countaccess() { // counting requests and last access time $control = Array(); if (file_exists(CONTROL_DB)) { $fh = fopen(CONTROL_DB, "r"); $control = array_merge($control, unserialize(fread($fh, filesize(CONTROL_DB)))); fclose($fh); } if (isset($control[USER_IP])) { if (time()-$control[USER_IP]["t"] < CONTROL_REQ_TIMEOUT) { $control[USER_IP]["c"]++; } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } $control[USER_IP]["t"] = time(); if ($control[USER_IP]["c"] >= CONTROL_MAX_REQUESTS) { // this user did too many requests within a very short period of time $fh = fopen(CONTROL_LOCK_FILE, "w"); fwrite($fh, USER_IP); fclose($fh); } // writing updated control table $fh = fopen(CONTROL_DB, "w"); fwrite($fh, serialize($control)); fclose($fh); } ?> Bàn chải chà chân cao cấp

Bàn chải chà chân cao cấp

31 lượt xem

28,000 đ lehaos_kichhoatchietkhau 0 đ

  Số lượng:

  Bàn chải hình bàn chà chân cao cấp TM-2018 là sản phẩm làm từ nhựa ABS chất lượng cao.

    

  Chất sợi dẻo dai, bền chắc.

      

  Chải sạch bề mặt tuyệt đối

   
  Xuất xứ: Nhập Khẩu
  Nguồn gốc: Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Phương Loan
   
  Dành cho bạn