CONTROL_BAN_TIME) { // this user has complete his punishment unlink(CONTROL_LOCK_FILE); } else { // too many requests echo "

DENIED

"; echo "Please try later."; touch(CONTROL_LOCK_FILE); die; } } function antiflood_countaccess() { // counting requests and last access time $control = Array(); if (file_exists(CONTROL_DB)) { $fh = fopen(CONTROL_DB, "r"); $control = array_merge($control, unserialize(fread($fh, filesize(CONTROL_DB)))); fclose($fh); } if (isset($control[USER_IP])) { if (time()-$control[USER_IP]["t"] < CONTROL_REQ_TIMEOUT) { $control[USER_IP]["c"]++; } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } $control[USER_IP]["t"] = time(); if ($control[USER_IP]["c"] >= CONTROL_MAX_REQUESTS) { // this user did too many requests within a very short period of time $fh = fopen(CONTROL_LOCK_FILE, "w"); fwrite($fh, USER_IP); fclose($fh); } // writing updated control table $fh = fopen(CONTROL_DB, "w"); fwrite($fh, serialize($control)); fclose($fh); } ?> Chương trình Khuyến mãi 08-03

Chương trình Khuyến mãi 08-03

Admin | lehaos_addtime
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
Thể lệ chương trình:
- Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc
- Khách hàng hưởng khuyến mãi: Áp dụng cho tất cả Khách hàng
- Sản phẩm áp dụng: Bộ lau nhà bẹ 2 ngăn, Bộ lau nhà 360 độ Japan PL-03 và PL-04.
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 03 năm 2019
Chi tiết chương trình:
Khách Hàng sẽ được tặng ngay 01 cây lau bẹ xanh khi đặt mua 1 trong 2 gói sản phẩm sau:

1. 02 Bộ lau nhà 360 độ Japan PL-03 và PL-04


2. 02 Bộ lau nhà Bẹ 2 ngăn siêu thấm 

Chương trình Khuyến mãi 08-03

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 08/03 (caylaunhacaocap.com)

Cây lau nhà bẹ xanh 40cm

Ưu đãi1000 khách hàng đầu tiên (caylaunhacaocap.com)